Třída 9. - učivo

Informace od vyučujících

ONLINE HELLOWEENSKÉ HRY

My, žáci 9. třídy, vyzýváme všechny žáky, aby se zapojili do našich HALLOWEENSKÝCH HER.   

Žáci se můžou zúčastnit celkem 4 soutěží: 

1) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

  • Můžete jakkoli a cokoli vytvářet, fantazii se meze nekladou :) 

2) LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

  • Můžete vymyslet např. básničku, pokřik, příběh, hádanku, … 

3) SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ 

  • Vyřezejte si svoji dýni a zapojte jí do soutěže 

4) SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ KOSTÝM/MASKU 

  • Můžete si vyrobit kostým, nebo třeba jen namalovat něco strašidelného na obličej 

Aby soutěžení bylo spravedlivé, budou celkem 3 kategorie: 

1) 1.-3. třída 

2) 4.-5. třída 

3) celý 2. stupeň 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 

1) vyfoťte svůj výtvor 

2) pošlete na email – jakub.cerny@zsmsjiraskova.cz 

3) nezapomeňte do emailu napsat své jméno a příjmení, název soutěže, které se chceš zúčastnit, kategorii žáka zadejte do předmětu 

SVÉ VÝTVORY POSÍLEJTE OD 24.10. DO 31.10.2020 

VYHODNOCENÍ: 

(bude probíhat v týdnu od 2.11.do 8.11.2020) 

  • Výherci dostanou po vyhodnocení diplom a odměnu - buď ve škole, nebo pokud  zůstaneme ještě doma, emailem přijde diplom, a až se sejdeme ve škole, dostanete odměnu :) 


Mgr. Jana Suková / 18. 10. 2020

Dějepis 9. roč. - učivo

Září

Svět v poslední třetině 19.stol. , kultura, umění na konci 19. a začátku 20. stol. 

České země v Rakousko – uherské monarchii 

Cesta ke světové válce 

První světová válka

 

Říjen

Vývoj v Rusku na začátku 20. století 

České země za 1. sv. války, rozpad Rakouska – Uherska, vznik ČSR – hospodářský a politický vývoj, národnostní otázka 

Situace ve světě po 1. sv. válce 

Hlavní rysy světových dějin v prvním poválečném desetiletí 


Ing. Marie Loňková / 26. 9. 2020

Přírodopis 9. roč. - učivo

září:
Geologické vědy. (učebnice Př -  geologie a ekologie str. 10 - 13)
Země - naše planeta - vznik, stavba, vývoj, vznik života. (učebnice Př - geologie a ekologie str. 14 - 17)
Základy mineralogie - vznik, vnitřní struktura nerostů. ( učebnice Př - geologie a ekologie str. 18 - 19)
 
říjen:
Krystalické soustavy. (učebnice Př - geologie a ekologie str. 19)
 Fyzikální, chemické vlastnosti nerostů. ( učebnice Př - geologie a ekologie str. 20 - 23)
Třídění nerostů - vlastnosti, využití. ( učebnice Př - geologie a ekologie str. 24 - 39)
Laboratorní práce - fyzikální a chemické vlastnosti nerostů 

 


Ing. Marie Loňková / 26. 9. 2020