Třída 3. - učivo

Informace třídního učitele

Učivo od 12.4. do 16.4. 2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Slovní druhy

 • slovní druhy – podstatná jména rod, životnost a číslo podstatných jmen
 • opakování  slovních druhů a vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných
 • přepis a opis slov a vět s vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými
 • určování a vyhledávání slovních druhů
 • psaní s písankou

Literární výchova /Psaní

 • LV – mimočítanková četba „Klofáci“,

                   čtení z knihy a čtení příběhů s porozuměním

 

Matematika
Dělení mimo obor násobilek

 • procvičování dělení se zbytkem
 • násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

Prvouka

 • Rostliny – opakování tématu
 • Živočichové – společné znaky živočichů a savci

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • PV – skládání plastického kosočtverce ze dvou trojúhelníků = příprava pro školní koláž 
 • VV – jarní rozkvetlá květina – dle vlastní volby dětí

 

 

Báseň: Hříbátko

(Jan Čarek)

 

Nejkrásnější zvířátko

bude asi hříbátko.

Nožky, strunky, kolínka,

sněhobílá lysinka.

Máma kobyla se dívá,

jak mu sluší zlatá hříva.

Vítr hraje si s ním rád:

pojď, hříbátko, utíkat


Bc. Věra Vojáčková / 11. 4. 2021

Učivo od 6.4. do 9.4. 2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Slovní druhy

 • slovní druhy – předložky, spojky, částice a citoslovce
 • opakování  slovních druhů a vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných
 • přepis a opis slov a vět s vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými
 • určování a vyhledávání slovních druhů
 • psaní s písankou

Literární výchova /Psaní
  -  čtení z knihy a čtení příběhů s porozuměním

 • sloh – Vyprávění – Velikonoce v době covidu
 • LV – mimočítanková četba „Klofáci“

Matematika
Dělení mimo obor násobilek rozkladem na dva dělitelné sčítance

 • procvičování dělení se zbytkem
 • násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

Prvouka

 • Rostliny – společné znaky rostlin, opakování
 • Rostliny chráněné, léčivé a jedovaté

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • zhodnocení práce předešlé                               
 • VV – rýsování kružnic (barevná kompozice sestavená z kružnic různých průměrů)

 

 

 

 

 


Bc. Věra Vojáčková / 5. 4. 2021

Učivo od 22.3. do 26.3.2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Slovní druhy

 • slovní druhy – zájmena, číslovky a slovesa
 • opakování  slovních druhů a vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných
 • přepis a opis slov a vět s vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými
 • určování a vyhledávání slovních druhů
 • psaní s písankou

Literární výchova /Psaní
  -  recitace nové básničky

 • sloh – Vyprávění Radost
 • LV – mimočítanková četba „Klofáci“ a čtení s porozuměním

Matematika
Násobení a dělení mimo obor násobilek

 • procvičování dělení se zbytkem
 • násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem
 • dělení mimo obor násobilek dvojciferných čísel pomocí rozkladu
 • rýsování kružnic

Prvouka

 • Život na Zemi – opakování vzduch, půda, světlo a energie ze Slunce
 • Rostliny – společné znaky rostlin

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • zhodnocení práce předešlé: 
 • VV – rýsování kružnic (barevná kompozice sestavená z kružnic různých průměrů)
 • PV – výroba velikonočního vejce papírovou art technikou

 

Báseň „Velikonoční koleda“

(lidová)

Já jsem malý koledníček,

tetičko,

přišel jsem k vám

pro červený vajíčko.

Vajíčko mi dejte

a koláč přidejte.

Jestli se budete smát,

musíte mi krejcar dát.

Kohoutek kokrhá,

slepička kdáče,

panímáma do komůrky

pro vajíčko skáče.

 

 

 

 


Bc. Věra Vojáčková / 21. 3. 2021

Učivo od 15.3. do 19.3.2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Slovní druhy

 • slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena
 • opakování vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných
 • přepis a opis slov a vět s vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými
 • určování a vyhledávání slovních druhů
 • psaní s písankou

Literární výchova /Psaní
  -  recitace nové básničky

 • sloh – Vyprávění Radost
 • LV – mimočítanková četba „Klofáci“

Matematika
Násobení a dělení mimo obor násobilek

 • procvičování dělení se zbytkem
 • násobení a dělení násobků deseti
 • násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem
 • opakování matematických pojmů

Prvouka

 • Život na Zemi – opakování chráníme přírodu a voda
 • Život na zemi – vzduch, půda, světlo a energie ze Slunce

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • Zhodnocení práce předešlé: 
 • VV – příprava barevného věnečku pro velikonoční výzdobu 
 • PV – výroba 5 květů z plat od vajec 

 

 • Zadání práce nové:
 • VV ozdobení vyrobeného věnečku (velikonoční výzdoba)
 • PV výroba papírového plastického velikonočního vejce

 

 

Báseň „Píšťalička“

(Zdeněk Kriebel)

Píšťaličko z trpkých proutí,

kdy už trylky vyklouznou ti

pod prsty, jež jaro klade

na zvědavé prsty mladé?

 

Myšky, hady, štíry

pozvalo ven z díry.

Za rašící moruší

tahá krtka za uši:

„Co ty, krtku, co ty spíš,

všechny strouhy kvetou již!“

 

 

 


Bc. Věra Vojáčková / 14. 3. 2021

Učivo od 8.3. – 12.3. 2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Slovní druhy - úvod

 • opakování vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných
 • přepis a opis slov a vět s vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými
 • slovní druhy ohebné a neohebné a podstatná jména
 • psaní s písankou

Literární výchova /Psaní
  -  procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů

 • sloh – Vypravování „Povolání“ (podle osnovy), popis kamaráda podle osnovy
 • LV – mimočítanková četba „Klofáci“ a doplnit čtenářský deník (list)

Matematika
Násobení a dělení mimo obor násobilek

 • Procvičování dělení se zbytkem
 • násobení a dělení násobků deseti
 • písemné sčítání trojmístných čísel
 • násobení dvojmístných čísel jednomístným činitelem
 • opakování matematických pojmů

Prvouka

 • Život na Zemi – chráníme přírodu
 • Život na zemi – voda, vzduch, půda, světlo a energie za Slunce

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • Zhodnocení práce předešlé: 
 • VV – příprava barevného věnečku pro velikonoční výzdobu 
 • PV – výroba 5 květů z plat od vajec 

 

 • Zadání práce nové:
 • VV ozdobení vyrobeného věnečku (velikonoční výzdoba)
 • PV výroba papírového plastického velikonočního vejce

 

 

 

 


Bc. Věra Vojáčková / 7. 3. 2021

Učivo od 1.3. – 5.3.2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Vyjmenovaná slova po V a slova příbuzná, úvod do vyjmenovaných slov po Z

 • opakování vyjmenovaných slov po B,L,M, P, S, V
 • přepis a opis slov a vět s vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými

Literární výchova /Psaní
  -  procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů

 • sloh – Vypravování „Povolání“ (podle osnovy), popis kamaráda podle osnovy
 • LV – mimočítanková četba „Klofáci“ a doplnit čtenářský deník (list)

Matematika
Násobení a dělení mimo obor násobilek

 • Procvičování dělení se zbytkem
 • násobení a dělení násobků deseti
 • písemné sčítání trojmístných čísel
 • rýsování a značení kružnice

Prvouka

 • Neživá příroda – horniny a nerosty, uhlí a ropa
 • Život na Zemi – chráníme přírodu

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • zhodnocení práce předešlé VV – nakreslit jarní strom pomocí otisku rukou a z papírů vytvořit plastické květy                                                                  PV – vytvořit papírovou květinu dle ukázky učitele (Hyacint
 • zadání práce nové                    VV – příprava barevného věnečku pro velikonoční výzdobu 

                                                                PV – výroba 5 květů z plat od vajec 

Báseň  „Petrklíč“

(František Nechvátal)

Louka chce nový kabátek

a jaro jí to věří.

To není peří housátek,

to není žluté peří!

 

To není ani žlutý míč,

s kterým si chlapec hrává; 

to první petrklíč

prstíčkem k nebi mává.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

   


Bc. Věra Vojáčková / 28. 2. 2021

Učivo od 25.1. – 28.1.2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Vyjmenovaná slova po P a slova příbuzná

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M
 • vyjmenovaná slova netopýr, slepýš, pyl, kde se píše i, í po P
 • přepis a opis slov a vět s vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými
 • sloh – vyprávění „Popletená pohádka“

Literární výchova /Psaní
  -  procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů

 • literární útvar – poezie pro děti (rým a verš)
 • LV – čtenářský deník – co vše napíši o své knize

Matematika
Dělení se zbytkem

 • Procvičování dělení se zbytkem
 • sčítání a odčítání v oboru do 1000 pod sebou
 • slovní úlohy na sčítání, odčítání, dělení a násobení
 • geo: kružnice a nácvik rýsování kružnice

Prvouka

 • opakování Lidské tělo - vnitřní orgány a smysly, u lékaře a vývoj a růst
 • Co vše máme dodržovat v době covidové a jak se chovat o jarních prázdninách

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • zhodnocení práce předešlé „Dům, kde bydlím“
 • zadání práce nové – připravit papírovou skládačku pro ostatní děti

 

 

Básnička „Měsíce a rok“

(Blanka Švábová)

Leden, stříbrný je ledem.

V únoru sníh je lehounký,

ještě stále sněží na louky.

 

V březnu malý zajíček,

právě dostal pelíšek.

V dubnu to už nelení,

tráva ani osení.

 

 

Květen, voňavý je květem.

Červen schůdek do léta,

je pestrý jak paleta.

 

Červenec je horká pec,

zhnědneme v ní nakonec.

V srpnu kombajn sem a tam,

brázdí žitný oceán.

 

V září hrušky, jablíčka

sladce voní v košíčkách.

Říjen. Pláče meluzína:

„Odleť, ptáčku, přijde zima!“

 

Co přináší listopad?

Plískanice, holý sad.

A prosinec pod jedličku

klade radost v balíčku.

 

 

 

 

 


Bc. Věra Vojáčková / 24. 1. 2021

Učivo od 18.1. – 22.1.2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Vyjmenovaná slova po M a slova příbuzná

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L
 • vyjmenovaná slova dmýchat chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl
 • souhrnné opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných po M
 • přepis a opis slov a vět s vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými
 • literární útvar „Bajky“
 • sloh – vyprávění „Popletená pohádka“
 • nová řada vyjmenovaných slov po P

Literární výchova /Psaní
  -  mimočítanková četba „Klofáci“
  -  procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů

 • LV – čtenářský deník – co vše napíši o své knize

Matematika
Počítání v oboru do tisíce

 • zaokrouhlování na  desítky a stovky
 • sčítání a odčítání do 1000 s přechodem 100
 • sčítání a odčítání v oboru do 1000 pod sebou
 • slovní úlohy na sčítání, odčítání, dělení a násobení
 • jednotky hmotnosti, jednotky objemu
 • geometrie – kružnice a kruh

Prvouka

 • Lidské tělo – vnitřní orgány a smysly
 • Práce s pracovním sešitem
 • Nová látka – lidské smysly a u lékaře
 • Co vše máme dodržovat v době covidové

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • zhodnocení práce předešlé „Sněhová vločka“
 • zadání práce nové – práce s temperami nebo vodovkami „Dům ve kterém bydlím“

 

 

Básnička „Metelice“

(Věra Borská)

Svými zoubky metelice

zakousla se do ornice,

zakousla se do polí,

jak vy, děti, 

do krajíce, který máma ukrojí.

 


Bc. Věra Vojáčková / 17. 1. 2021

Učivo od 11.1. – 15.1.2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Vyjmenovaná slova po M a slova příbuzná

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L
 • vyjmenovaná slova hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat
 • přepis a opis slov a vět s vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými
 • procvičování

Literární výchova /Psaní
  -  mimočítanková četba Příběhy lišáka Domina, práce s textem
  -  procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů (názvy květin, plodin, zvířata a jejich mláďata)

 • LV – čtenářský deník – co vše napíši o své knize

 

Matematika
Počítání v oboru do tisíce

 • zaokrouhlování na  desítky a stovky
 • sčítání a odčítání do 1000 s přechodem 100
 • sčítání a odčítání v oboru do 1000 pod sebou
 • slovní úlohy na sčítání, odčítání, dělení a násobení
 • geometrie – rovinné geometrické tvary čtverec a obdélník
 • opakování probraného učiva

 

Prvouka

 • opakování probrané látky – Každý jsme jiný a stavba těla
 • Lidské tělo – vnitřní orgány a smysly
 • Práce s pracovním sešitem

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • zhodnocení práce předešlé (vánoční)
 • zadání práce nové – zápich „Sněhová vločka“

 

 

Básnička „Leden“

(František Hrubín)

Leden, leden,

přikryl vodu ledem.

Tam, kde včera byly louže,

tam to dneska hezky klouže.

Sáně, lyže z kopce letí,

sněhuláka staví děti.

Leden, leden,

přikryl vodu ledem.

 


Bc. Věra Vojáčková / 10. 1. 2021

Učivo od 4.1. – 8.1.2021

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Vyjmenovaná slova po M a slova příbuzná - úvod

 • procvičování vyjmenovaných slov po B,L
 • úvod do vvjmenovaných slov po M a jim slov příbuzných
 • kontrola zadaných úkolů
 • procvičování

Literární výchova /Psaní
  -  mimočítanková četba Příběhy lišáka Domina, práce s textem
  -  procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů (měsíce v roce a roční období)

 • sloh – vyprávění na základě obrázků, zápis osnovy děje

 

Matematika
Počítání v oboru do tisíce

 • zaokrouhlování na stovky
 • sčítání a odčítání do 1000 s přechodem 100
 • sčítání a odčítání v oboru do 1000 pod sebou
 • jednotky délky a jednotky hmotnosti
 • geometrie – rovinné geometrické tvary čtverec a obdélník
 • opakování probraného učiva

 

Prvouka

 • opakování učiva
 • měříme čas a učíme se hodiny
 • nová látka „Lidské tělo“

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • zhodnocení práce předešlé (vánoční)
 • zadání práce nové na téma „Vánoce“

 

 

Básnička „Zimní hvězdy“

(Ludvík Středa)

V kopcích z bílých obláčků

Měly hvězdy klouzačku.

Klouzaly se po obloze

Po dvou i po jedné noze.

 

 

Malá hvězda na zem spadla,

Šla se ohřát do divadla.

Hráli právě komedii

O tom, jak si hvězdy žijí:

 

V kopcích z bílých obláčků

Mají dlouhou klouzačku,

Klouzají se po obloze

 Po dvou i po jedné noze.


Bc. Věra Vojáčková / 3. 1. 2021

Informace pro rodiče 4.1.2021 - 8.1.2021

Vážení rodiče, jelikož opět přecházíme na distanční výuku, sděluji Vám tímto, že opět budu vyučovat formou 
dlouhého a krátkého týdne, tzn., že zítra o 8:00 začíná výuka skupině B (pondělí, středa a pátek) a skupina A (úterý a čtvrtek). Další týden bude začínat skupina A (pondělí, středa, pátek) a skupina B (úterý, čtvrtek).
Prosím rodiče, aby dohlédli na plnění úkolů svých dětí a posílali mi je prosím emailem.
Vím, že situace není pro nikoho z nás jednoduchá, ale prosím sledujte Bakaláře Komens zprávy a stránky tříd.
Nejrychlejší spojení semnou je ale, jak již dobře víte telefonem nebo SMS  zprávou. Učivo budu opět zadávat jak na Bakaláře, tak na stránky tříd. Doufejme, že nás co nejdříve opět pustí do škol ke klasické výuce.
S pozdravem Věra Vojáčková.

Poznámka: Děti co mají výuku ve čtvrtek budou mít anglický jazyk již třetí a ne čtvrtou hodinu, jak je zapsáno v rozvrhu.
V kalendáři v Microsot Teams to již mají zapsané s opravou. Pokud by někteří žáci zjistili v Kalendáři, že z výuky vypadli, což se může stát, hned se prosím ozvěte! 


Bc. Věra Vojáčková / 3. 1. 2021

Informace od vyučujících

ONLINE HELLOWEENSKÉ HRY

My, žáci 9. třídy, vyzýváme všechny žáky, aby se zapojili do našich HALLOWEENSKÝCH HER.   

Žáci se můžou zúčastnit celkem 4 soutěží: 

1) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

 • Můžete jakkoli a cokoli vytvářet, fantazii se meze nekladou :) 

2) LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

 • Můžete vymyslet např. básničku, pokřik, příběh, hádanku, … 

3) SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ 

 • Vyřezejte si svoji dýni a zapojte jí do soutěže 

4) SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ KOSTÝM/MASKU 

 • Můžete si vyrobit kostým, nebo třeba jen namalovat něco strašidelného na obličej 

Aby soutěžení bylo spravedlivé, budou celkem 3 kategorie: 

1) 1.-3. třída 

2) 4.-5. třída 

3) celý 2. stupeň 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 

1) vyfoťte svůj výtvor 

2) pošlete na email – jakub.cerny@zsmsjiraskova.cz 

3) nezapomeňte do emailu napsat své jméno a příjmení, název soutěže, které se chceš zúčastnit, kategorii žáka zadejte do předmětu 

SVÉ VÝTVORY POSÍLEJTE OD 24.10. DO 31.10.2020 

VYHODNOCENÍ: 

(bude probíhat v týdnu od 2.11.do 8.11.2020) 

 • Výherci dostanou po vyhodnocení diplom a odměnu - buď ve škole, nebo pokud  zůstaneme ještě doma, emailem přijde diplom, a až se sejdeme ve škole, dostanete odměnu :) 


Mgr. Jana Suková / 18. 10. 2020