ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 - úvodní stránka

Dnešní datum: 6. 12. 2019

Svátek slaví: Mikuláš

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Informace a učivo online » Třída 7. ve školním roce 2018/19 - učivo

Třída 7. ve školním roce 2018/19 - učivo

Informace třídního učitele

Přírodopis - učivo 7. ročník

Květen:

Sudokopytníci v různých světadílech, anatomie, chov domestikovaných druhů (učeb.Strunatci str.29, 53 - 56, 84)

​Lichokopytníci v jednotlivých světadílech, chov (učeb. srt. 30, 81)

​Hmyzožravci (učeb. str. 28, 46)

Letouni (učeb. str. 28)

Chobotnatci ( učeb. str. 29, 81)

Kytovci (učeb.str. 29, 89)

 

Červen:

Primáti (učeb. str. 28,78, 81)

​Vačnatci a potravní specialisté (učeb. str.27, 82)


Ing. Marie Loňková / 1. 5. 2019

Přírodopis - učivo 7. ročník

Duben

Savci - vývoj, rozšíření, význam a ochrana vybraných druhů (učeb. str. 26 - 27)

​Šelmy psovité - hlavní znaky, poznávání vybraných druhů ( učeb.str. 27, 37, 83, 84)

Šelmy kočkovité (učeb.str. 30, 37, 81, 82, 83, 85)

Šelmy kunovité (učeb. str. 30, 36, 47)  

Šelmy medvědovité (učeb. str. 30, 37, 85)

​Ploutvonožci (učeb.str. 30)

​Hlodavci a jejich rozšíření (učeb. str. 28, 36, 44, 47, 50)


Ing. Marie Loňková / 31. 3. 2019

Přírodopis - učivo 7. ročník

Březen

Ptáci -  třídění (učeb.str. 39 - 41, 45, 50, 51, 52, 54, 57, 65)

LP - stavba ptačího vejce

​Savci - vývoj, rozšíření, význam a ochrana vybraných druhů (učeb. str. 26 - 27)

​Šelmy psovité - hlavní znaky, poznávání vybraných druhů ( učeb.str. 27, 37, 83, 84)

 


Ing. Marie Loňková / 9. 3. 2019

Přírodopis - učivo 7. ročník

Únor

Plazi - anatomie, vývoj, zástupci ( učeb. Strunatci str. 19 - 20, 36, 44, 49, 63, 64, 71,74, 76, 80)

Ptáci - anatomie, vývoj, třídění zástupců (učeb.str. 21 - 25), 39 - 41, 45, 50, 51, 52, 54, 57, 65)

 


Ing. Marie Loňková / 1. 2. 2019

Přírodopis - učivo 7. ročník

listopad:

Kroužkovci - hlavní znaky, výskyt a význam (učeb. Bezobratlí str. 13, 25)

Členovci - trilobiti, pavoukovci, korýši, vzdušnicovci (učeb. Bezobratlí str. 14 - 18)

 

prosinec:

Hmyz - zákld. znaky (učeb. Bezobratlí str. 18 - 19)

Hmyz -třídění, rozmnožování, význam pro přírodu (učeb. Bezobratlí str. 20 - 21, 26, 31, 33, 38 - 45)

 

 

leden: 

Strunatci - třídění (učeb. Strunatci str. 10 - 13)

třída: Ryby - znaky, anatomie, rozmnožování (učeb. Strunatci str. 14 - 16, 62 - 63, 70, 88 89)

třída: Obojživelníci - znaky, vývoj, zástupci (učeb. Strunatci str. 17 - 18, 64

 


Ing. Marie Loňková / 12. 11. 2018

Přírodopis - učivo 7. ročník

PŘÍRODOPIS
září:
Živočišná buňka, tkáň, orgány, orgánové soustavy. (učebnice: Př - bezobratlí živočichové str. 5)
Organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, jejich třídění. (učebnice: Př - bezobratlí živočichové str. 6)
Prvoci - nálevníci, bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci. (učebnice: Úvod do učiva přírodopisu str. 57)
Lab. práce - příprava senného nálevu, pozorování nálevníků.
Bezobratlí - Žahavci - významní zástupci, způsob života. (učebnice: Př - bezobratlí  živočichové str. 7)
 
říjen:
Ploštěnci - významní zástupci, způsob života. (učebnice: Př - bezobratlí str. 8)
Hlísti - významní zástupci, způsob života. (učebnice: Př - bezobratlí str. 9)
Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci - významní zástupci, způsob života. (učebnice: Př - bezobratlí str. 10 - 12) 
Ekosystémy, v kterých probraní živočichové žijí. (učebnice: Př - bezobratlí str. 24 - 85 - obrázky)


Ing. Marie Loňková / 13. 9. 2018

Informace od vyučujících

Hudební výchova

ZÁŘÍ

J. Ježek a Osvobozené divadlo, J. Voskovec, J. Werich (význam OD, hudba, ukázka) + píseň Holduj tanci pohybu

Pantomima - improvizace

Takt, rytmus, akord, stupnice, tempo

 

ŘÍJEN

Píseň lidová a umělá  - ukázky

Doba národního obrození – píseň Pocestný (Fr. L. Čelakovský)

B. Smetana – Libuše

A. Dvořák - Rusalka

 

LISTOPAD

Vyjádření hudební i nehudební myšlenky pomocí libovolného hudebního nástroje

Slovanští skladatelé v období romantismu (Glinka, Chopin, Čajkovský, Smetana, Dvořák)

Taktování, kánon, dvojhlas, trojhlas, tonika, dominanta, subdominanta

 

PROSINEC

Vánoční koledy + rytmický doprovod

J. Suchý – J. Šlitr – Purpura

A. Vomáčka – Veselé Vánoce

Dobrý král Václav – anglická koleda

J. J. Ryba – Česká mše vánoční - poslech

 

LEDEN

Hudební tradice v českých zemích:

renesance – píseň Růžička

baroko – Nebeští kavalérové

klasicismus – J. Mysliveček – poslech

romantismus – B. Smetana – Vltava

Symfonie, sonáta

 

ÚNOR

Lidová píseň na území Čech a Moravy

Ukázky a nácvik písní z různých částí České republiky, rozdíly ve výslovnosti i slovy českého jazyka, nářečí

Taktování ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu

 

BŘEZEN

W. A. Mozart – život, dílo + hudební ukázky + rozbor ukázky, menuet – ukázka tance

Homofonie- polyfonie, předvětí, závětí, stupnice dur a moll - opakování

 

DUBEN

Notový zápis – melodie vzestupná a sestupná

L. Janáček – život, dílo, poslech

J. Suk – život, dílo, poslech

 

KVĚTEN

B. Martinů – život, dílo, poslech

Hudební nástroje – bicí

Současná hudba – muzikály (Dracula, Monte Christo, Noc na Karlštejně, Rusalka aj.)

 

ČERVEN

Současná hudba – muzikály (Dracula, Monte Christo, Noc na Karlštejně, Rusalka aj.)


Mgr. Pavlína Neumanová / 2. 6. 2019

Výchova ke zdraví - plán učiva BŘEZEN

Poruchy příjmu potravy

Drogy a legislativa

Systém prevence drogové závislosti

Vyhodnocení projektu


Bc. Petra Burdychová / 18. 3. 2019

Anglický jazyk - leden

Leden

Opakování prvního pololetí

Slovní zásoba

Minulý čas prostý - be

Poslech

Projekt - my favourite animal - odevzdat 13.2.

 


Mgr. Petra Bedečová / 10. 2. 2019

Anglický jazyk - září

Září

Opakování

Tvoření vět a otázek - be, can, have got

Číslovky řadové

Otázka v přítomném čase – pomocí slovesa DO

Slovní zásoba


Mgr. Petra Bedečová / 10. 2. 2019

Anglický jazyk -říjen

Říjen

Přítomný čas – krátké odpovědi (Yes, I do, No, I don´t)

Časová příslovce

Číslovky základní a řadové

Datum, měsíc

WH otázky

Typický rok ve VB

Halloween

Project – Planning your project


Mgr. Petra Bedečová / 10. 2. 2019

Anglický jazyk - prosinec

Prosinec

Animals in Britain

Poslech

Čtení s porozuměním

Vánoční svátky v ČR/USA/GB

Slovní zásoba, kontrola slovníčku

Pracovní sešit do 23. strany včetně


Mgr. Petra Bedečová / 10. 2. 2019

Anglický jazyk - listopad

Listopad

Přítomný průběhový čas x Přítomný čas prostý

Způsobové sloveso – must, may, can + zápor

Zájmena osobní, přivlastňovací

Poslech

Čtení s porozuměním

Slovní zásoba


Mgr. Petra Bedečová / 10. 2. 2019

Zeměpis - učivo

Kanada, USA, středoamerické země - přírodní, hospodářské podmínky, význam


Mgr. Věra Růžičková / 3. 2. 2019

Dějepis - učivo

Kultura raně středověkého českého státu

Křížové výpravy

Anglie a Francie ve 12. a 13. století

Český stát za vlády Přemyslovců


Mgr. Věra Růžičková / 3. 2. 2019

Výchova ke zdraví - plán učiva ÚNOR

Léčiva, přírodní a chemické látky

Škodlivost a vedlejší účinky dopingových látek na lidský organismus

Káva, alkohol, cigarety, drogy

Vznik závislosti

Opakování:  Zdraví, nemoc; Původci nemoci; Očkování; Prevence přenosu infekčních chorob; Postižení mezi námi; Život s handicapem


Bc. Petra Burdychová / 28. 1. 2019

Matematika - plán učiva

únor

 • Záporné zlomky a záporná desetinná čísla
  • porovnávání racionálních čísel
  • sčítání
  • odčítání
  • násobení
  • dělení
 • Shodnost trojúhelníků - věta SSS, věta SUS, věta UU
 • Středová souměrnost

Mgr. Ivana Rybárová / 28. 1. 2019

Fyzika - plán učiva

únor

 • Světelné jevy:
  • Světlo
  • rychlost světla v různých prostředích
  • odraz
  • fáze Měsíce
  • stín a zatmění
  • zrcadla

Mgr. Ivana Rybárová / 28. 1. 2019

Ruský jazyk

Leden

 

Školní předměty, školní potřeby

4.pád vybraných podstatných jmen ženského rodu

Procvičování výslovnosti přízvuku, výslovnost ть

Čtení, psaní


Mgr. Věra Růžičková / 20. 1. 2019

Ruský jazyk

 

Září

 

Co vím o Rusku

Proč se učit rusky

Seznámení s ruským jazykem

Seznámení s ruským přízvukem

Seznámení s ruskou výslovností

Výslovnost samohlásek

Ruská intonace

Seznámení s azbukou, porovnání azbuky s abecedou

Čtení a psaní písmen azbuky, čtení a psaní prvních slov

Kdo je to? Jak se představit? Jak se kdo jmenuje?

Ruská jména

 

Říjen

 

Jak někoho představit

Ruské pozdravy

Výslovnost samohlásek

Čtení, psaní

Co kdo má a nemá rád – sporty, další volnočasové aktivity

Vazby slovesa играть, pravopis psaní и po г, к, х

Vyjádření záporu

 

Listopad

 

Volnočasové aktivity

Minulý čas

Názvy členů rodiny

Čtení, psaní

 

Prosinec

 

Členové rodiny

Vazby slovesa играть, pravopis

Psaní и po г, к, х

Výslovnost souhlásek

Vánoce v Rusku


Mgr. Věra Růžičková / 20. 1. 2019

Zeměpis

Listopad

Světové oceány

Arktida, Antarktida


 

Prosinec

Světadíl Amerika- přírodní podmínky


Leden

Amerika - obyvatelstvo

Kanada, USA

 


Mgr. Věra Růžičková / 20. 1. 2019

Dějepis

Listopad

Křesťanství

Kyjevská Rus

Anglie a Normané

Západofranská říše

 

Prosinec

Východofranská říše

Sjednocení Čech, první přemyslovská knížata

Sjednocení polských kmenů pod vládou Piastovců

 

Leden

Počátky uherského státu, vláda prvních Arpádovců

Český stát v době knížecí

Hospodářství, společnost a kultura raného středověku

 

 


Mgr. Věra Růžičková / 20. 1. 2019

Český jazyk a literatura - literární výchova - 7. třída

ZÁŘÍ

 • Nejstarší památky lidstva

ŘÍJEN

 • České pověsti, balady a romance

LISTOPAD

 • Židovské pověsti

PROSINEC

 • Pohádky a báje

LEDEN

 • Dobrodružná literatura

ÚNOR

 • Bajky

BŘEZEN

 • Příběhy o dětech v české a světové literatuře

DUBEN

 • Fantazie v literatuře

KVĚTEN

 • Přátelství v literatuře

ČERVEN

 • Humoristická literatura

Mgr. Jana Suková / 4. 11. 2018

Český jazyk a literatura - sloh - 7. třída

ZÁŘÍ

 • Vypravování

ŘÍJEN

 • Vypravování

LISTOPAD

 • Popis
 • Popis uměleckých děl
 • Líčení

PROSINEC

 • Popis výrobků a pracovních postupů
 • Odborné názvy

LEDEN

 • Charakteristika

ÚNOR

 • Charakteristika

BŘEZEN

 • Charakteristika literárních postav

DUBEN

 • Životopis

KVĚTEN

 • Žádost
 • Pozvánka

ČERVEN

 • Výtah

Mgr. Jana Suková / 4. 11. 2018

Český jazyk a literatura - mluvnice - 7. třída

ZÁŘÍ

 • Tvarosloví
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména

ŘÍJEN

 • Psaní velkých písmen
 • Přídavná jména

LISTOPAD

 • Zájmena (skloňování jenž)
 • Číslovky
 • Slovesa (slovesný rod)​

PROSINEC

 • Příslovce (tvoření a stupňování)
 • Procvičování pravopisu koncovek jmen a sloves

LEDEN

 • Skladba
 • Věty podle postoje mluvčího
 • Věty jednočlenné a dvojčlenné
 • Větný ekvivalent
 • Základní větné členy holé, rozvité, několikanásobné

ÚNOR

 • Základní větné členy
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Předmět
 • Příslovečné určení
 • Přívlastek shodný a neshodný, postupně rozvíjející, několikanásobný

BŘEZEN

 • Přívlastek volný a těsný
 • Doplněk
 • Větný člen několikanásobný
 • Grafický rozbor

DUBEN

 • Vedlejší věta podmětná, přísudková, předmětná, příslovečné, přívlastková, doplňková
 • Opakování druhů vedlejších vět

KVĚTEN

 • Nauka o významu slov
 • Slovo, sousloví, rčení
 • Slova jednoznačná, mnohoznačná
 • Odborné názvy
 • Synonyma  a homonyma

ČERVEN

 • Nauka o tvoření slov
 • Slovní zásoba způsob jejího obohacování
 • Odvozování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 • Tvoření slov skládáním
 • Zkracování slov
 • Tvoření vět a stavba textu

 

 

Mgr. Jana Suková / 4. 11. 2018

Zeměpis

Září

Opakování učiva 6. ročníku
Práce s atlasem
Austrálie
Poloha a povrch
Postavení vůči ostatním světadílům
Vegetační a podnebné pásy

 

Říjen

Obyvatelstvo

Zemědělství a průmysl

Australský svaz

Oceánie

Podnebí a vegetační pásy

Hospodářství


Mgr. Věra Růžičková / 30. 10. 2018

Dějepis

Září

Opakování učiva 6. ročníku
Raný středověk
Stěhování národů
Byzanc
Slované

 

Říjen

Franská říše
Arabové a jejich náboženství
Avaři a Sámova říše
Velká Morava


Mgr. Věra Růžičková / 30. 10. 2018