Oslava Dne Země v Líšnici pro žáky školy

Žáci školy oslavili Den Země prožitkovým programem v Líšnici nad školou. Program pro děti připravili žáci badetelského kroužku a devátého ročníku. Na deseti stanovištích se děti dozvěděly zajímavosti o životě kytovců, čím se liší velboudi a lamy od ostatních přežvýkavců, poznávaly naše užovky a jedovaté žáby. Viděly živá zvířata, která mohou chovat doma. Děti pozorovaly roztoče, dozvěděly se, čím člověku škodí a jak je částečně likvidovat. Slunné počasí a kvetoucí dřeviny v přírodě nad školou přispěly  k pěknému  prožití tohoto dopoledne.

 


Publikováno dne: 26. 4. 2019