Vánoční zpívání a jarmark

Zahájit advent zpíváním koled a vánočních písní pod rozsvíceným stromem v areálu základní školy se stalo již tradicí naší školy. Letos tomu po dvouleté pauze nebylo jinak. Rodičům jsme zazpívali a zarecitovali. Po zpívání jsme pozvali veřejnost do tělocvičny, kde byly připraveny výrobky všech tříd školy a školní družiny k prodeji. Děti se opravdu snažily a v nabídce byly krásné vánoční dekorace. V pavilonu D byla umístěna výstava kreseb žáků z hodin výtvarné výchovy. Děkujeme všem za hojnou účast a za rok opět nashledanou!


Publikováno dne: 7. 12. 2022