Soutěž Mladý zahrádkář

Vybraní žáci druhého stupně se účastnili okresního kola vědomostní a poznávací soutěže Mladý zahrádkář z oboru botanika, pěstitelství a ekologie. Všichni si počínali v soutěži velmi dobře. V kategorii mladší žáci obsadila v tomto okresním kole 3. místo Marie Jelínková a vítězem je Nela Šaurová, obě jsou žákyně naší šesté třídy.

V kategorii starší žáci v této okresní soutěži obsadila třetí místo žákyně naší sedmé třídy Anna Černá, na druhém místě se umístila Tereza Sobotková z deváté třídy a vítězem se stala Natálie Červinková také žákyně posledního ročníku naší ZŠ.

Všem žákům za účast v soutěži děkujeme a těm na prvních třech místech gratulujeme. Vítězové Nela a Natálie budou náš okres reprezentovat v celostátní soutěži, která se letos koná v Brně. Přejeme jim mnoho úspěchů.


Publikováno dne: 31. 5. 2022