Den Země 2022

Projektový den – Den Země na naší škole pořádáme již mnoho let, vždy v přírodě v blízkosti školy ve stráni zvané Líšnice nebo v blízkém lese.

Cílem je dětem přiblížit přírodu, poznávat ji prostřednictvím všech smyslů (zapojovat pokud možno i čich a hmat).

Žáci plní úkoly na stanovištích, které jsou na trase asi 2 km. Každý rok jsou stanoviště s úkoly, otázkami jiné. Snažím se každý rok o název pro celý tento projekt. V minulých letech to byly projekty s těmito názvy např.: Vnímáme les všemi smysly, Putováni kladenskou přírodou, Cesta do pravěku, Zajímavosti ze života zvířat, Naučná stezka Motyčína.

Projektového dne se účastní všichni žáci naší školy a také bude realizován vhodnou formou i pro žáky naší mateřské školy.

Letos jsme v rámci akce Den Země přivítali také žáky primy a jejich pedagogy z partnerské školy Gymnázium Hostivice.

V letošním školním roce jsme připravili s žáky kroužku Den Země s názvem: Zvířata jsou to, co jedí a kde žijí. Na trase děti ústně řešily krátké testové otázky, vybíraly z různých možností, třídily a poznávaly živočichy. Připravily jsme stanoviště s těmito názvy:

Není čepec jako čepec

Co jí včela medonosná

Chrup savců a jeho význam

Jak jí škeble rybničná

Není zobák jako zobák

Je lepší tlama nebo zobák

Doplň, co zvířatům chybí

Zvířata a jejich domoviště

Komu jak zobák narost

Má kapr zuby?

Kde žijí ulity a lastury


Publikováno dne: 22. 4. 2022