Projektový týden v první třídě

Návrat do školy po vánočních prázdninách jsme si v 1. třídě zpříjemnili celotýdenním projektem Knížka pro děti, které znají 13 písmen. Každý den děti dostávaly 2 stránky textů, ve kterých zábavnou formou procvičovaly probraná písmenka.

Děti pracovaly ve dvojicích, ve skupinách, procvičovaly hlasité i tiché čtení, vybarvovaly ilustrace, řešily hádanky, vysvětlovaly význam slov, vyhledávaly informace v textu.

Na konci týdne si děti vzaly knížku, kterou vytvořily, domů, aby z ní o víkend mohly číst rodičům a ukázaly, jací jsou z nich už šikovní čtenáři.

Fotografie naleznete ve fotogalerii první třídy.


Publikováno dne: 12. 1. 2021