Projekt "UČÍME SE NAVZÁJEM"

Poslední den před jarními prázdninami si nulťáčci ve třetí třídě u paní učitelky Čížkové vyzkoušeli, jaké je to posadit se do opravdových lavic a během vyučovací hodiny si procvičovat matematiku. Každý z nich si vylosoval svého "asistenta" z řad třeťáků, který byl připraven kdykoli pomoci, poradit a hlavně podpořit. Všechny děti si užily spoustu zajímavých aktivit, takže na nepozornost nebo vyrušování vůbec nebyl čas. Třeťáci byli velmi zodpovědní a trpěliví a nulťáčci jim to oplatili svými bezchybnými výkony. Procvičili jsme si číslice, jejich řazení, geometrické tvary a jejich barvy, předvedli jsme si navzájem básničky a zahráli si hru "Dokolečka chodíme". Dětem se nejvíce líbilo, když paní učitelka psala na tabuli číslice "neviditelným písmem" a že si mohly k sobě do třídy donést dárečky od třeťáků v podobě kartiček s čísly a puntíky. Domluvili jsme se, že se uvidíme příště na hodině češtiny, tak budeme doufat, že to nebude moc za dlouho. 


Publikováno dne: 17. 3. 2020