Rekonstrukce Mateřské školy

01.06.2022 - Nabídka autobusové/mikrobusové dopravy pro stávající děti z mateřské školy je platná a v případě zájmu minimálně třech dětí bude uskutečněna v pevně daný čas odjezdu z areálu ZŠ Jiráskova (předpokládaný čas odjezdu 7:15 hod.). V případě dotazů směřujte na info@zsmsjiraskova.cz nebo tel.: Mgr. Petr Novák 777574085, Jana Vavříková  736482096.

11.7.2022 - Rada města Kladna rozhodla o přidělení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce na akci „Stavební úpravy pavilonu I., II. a hospodářského pavilonu MŠ č. p. 1711“ společnosti KOSTKA stav s.r.o.

20.6.2022 - Předpokládané uzavření výběrového řízení

25.4.2022 - Vyhlášení veřejné zákazky např. na Tender Arena

13.4.2022 - Veřejná informativní schůzka v tělocvičně školy