Nikola Halwigerová

E-mail: nikola.halwigerova@zsmsjiraskova.cz

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Kladně, kde jsem vykonávala praxi např. v dětském domově, kojeneckém ústavu, jeslích apod.

Krátkou chvíli jsem pracovala jako chůva, účastnila se několik škol v přírodě jako vychovatelka. Práce s dětmi mě bavila, naplňovala a chtěla jsem se jí věnovat i nadále.

Ve školním roce 2015-2017 jsem dálkově absolvovala studium v Berouně, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

K dětem se chovám s respektem, láskou, snažím se chápat jejich touhy, emoce, zároveň je rozvíjet, učit nové věci, bavit a tvořit zážitky.

Čas strávený s nimi je pro mne vždy velkým přínosem a překvapením.