Markéta Machová DiS.

E-mail: marketa.machova@zsmsjiraskova.cz

Po ukončení studia Střední pedagogické školy v Berouně jsem 2 roky pracovala jako Au-pair v Německu, poté jsem několik let působila v cestovním ruchu. Během MD jsem vystudovala VOŠ s ekonomickým zaměřením.

Nakonec jsem se vrátila k práci s dětmi, jako učitelka pracuji osmým rokem.

Práce s dětmi mě velmi baví, nejvíce tvořivé činnosti, při nichž sleduji manipulační pokroky dětí v relativně krátkých časových úsecích.