Jana Vavříková

E-mail: jana.vavrikova@zsmsjiraskova.cz

Zástupkyně ředitele pro MŠ

Po absolvování Střední pedagogické školy v Berouně jsem v roce 1983 nastoupila jako učitelka do Mateřské školy
v Motyčíně, kde pracuji dodnes. Osmým rokem vykonávám funkci zástupkyně ředitele pro mateřskou školu.

Tato školka mě vlastně provází celým osobním životem. Přeji si, aby naši školku navštěvovaly děti rády a jejich rodiče měli pocit, že je o jejich nejmilejší vždy výborně postaráno. Mnohokrát mě potěšila návštěva dětí, které k nám zavítaly i po letech, přišly náš navštívit a zavzpomínat na bezstarostná dětská léta.

Ráda získávám nové zkušenosti, účastním se různorodých akcí a seminářů, které jsou přínosem pro moji práci.
V mé práci přikládám důležitost také  dobrému kolektivu všech pracovnic. Pokud mezi námi panuje pohoda,
dobrá atmosféra a souhra, jsou zde šťastné i děti!