Bc. Anna Krejzová

E-mail: anna.krejzova@zsmsjiraskova.cz

Absolvovala jsem bakalářské studium na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru speciální pedagogika (logopedie/surdopedie). Jako učitelka v MŠ pracuji od roku 2017. Mezi další zkušenosti s dětmi patří například vedení kroužku dětské jógy v místní ZŠ, hlídání dětí a krátkodobou zkušenost mám rovněž i na pozici asistenta pedagoga.

Ve své práci se snažím o respektující přístup, ráda jsem dětem průvodcem na jejich cestě poznáním a s nadšením sleduji jejich pokroky.

Mezi mé koníčky patří jóga, příroda a ruční práce. Velmi ráda také získávám nové znalosti a zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, a i nadále se v této oblasti vzdělávám.