Projekt ,,Posíláme svou radost dál"

Třída „Žabiček“ vytvořila pro letošní školní rok projekt „Posíláme svou radost dál“.

Cílem projektu je udělat radost druhým v podobě obrázku či drobného výrobku, podporovat dětskou tvořivost a fantazii. Děti se seznámí s různými tradičními i netradičními materiály. Výrobky se budou vázat na jednotlivá období a významné události (Vánoce, Velikonoce, atd.).

Dokončené výrobky dětí a učitelek ze třídy „Žabiček“ budou darovány do Hospice svaté Hedviky v Kladně a následně rozdávány klientům pro potěšení nebo budou darovány do dobročinného stánku na významných akcích (např. nadcházející Podzimní slavnosti v zahradě Kladenského zámku či blížící se Benefiční aukce „Zlaté ruce & Zlaté srdce“ na předvánočních trzích).

Cílem Hospice svaté Hedviky je pomáhat lidem v době těžké nemoci být doma vedle svých nejbližších.


Publikováno dne: 26. 10. 2022