Návštěva 1. třídy naší základní školy

Dne 28. 3. jsme se s předškolními dětmi v době pobytu venku vydali vycházkou k naší základní škole. Navštívili jsme první třídu, kde se děti mohly znovu setkat se svými kamarády z loňského roku. Ve třídě jsme strávili jednu vyučovací hodinu, během které nám prvňáčci předvedli, co již dovedou.

Tato akce dětem přiblížila náplň vyučovací hodiny ve škole, mohly si prohlédnout písanky a slabikáře svých kamarádů a porovnat si své znalosti a vědomosti s prvňáčky. Děti, které nedochází na kroužek „Předškoláček“ se tímto alespoň okrajově seznámily s prostory základní školy, kterou by případně mohly v příštím školním roce navštěvovat.


Publikováno dne: 29. 3. 2019