Celoroční hra ,,Pojďte s námi za pohádkou" v ŠD U Kostičky

Celoroční hra ,, Pojďte s námi za pohádkou“ v ŠD u Kostičky

Celý školní rok 2021/2022 jsme se věnovali hře ,, Pojďte s námi za pohádkou“. Měla vést děti ke správnému a slušnému chování ve školní družině, jídelně, škole, i na veřejnosti, dodržování zásad správného stolování a hygieny, provádění pravidelného úklidu hraček a šatny.  Naše cíle byly splněny a odměnou za to byly nasbírané kytičky. Děti byly do hry opravdu zapálené po celý rok. 

Bylo to skvělé a všechny děti moc chválím. 

Závěrečné vyhlášení celoroční hry bylo pro děti okouzlující, dostaly pamětní list, diplom za nejlepšího sběrače/sběračku kytiček a dárečky. Celoroční úsilí jsme zakončili velkou oslavou. Děti si připily šampaňským a daly si výborné občerstvení. Venku si pochutnaly na melounu.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak naše hra ,, Pojďte s námi za pohádkou“ probíhala, co jsme všechno zažili či vytvořili.

Chtěla bych poděkovat všem dětem a rodičům za skvělou spolupráci. 

 

Vaše vychovatelka Ivča s Krtečkem 


Publikováno dne: 6. 6. 2022