Hurá do pravěku - 4. den

Od začátku týdne děti získávaly zkušenosti potřebné k lovu mamuta. Jedna z důležitých dovedností k lovu byla "vidět, ale nebýt viděn", což děti bez obtíží splnily. Lov mohl začít! Po úspěšné výpravě si děti maso z mamuta opekly na ohni, zatančily oslavný tanec a pravěk zvěčnily na obrázky z přírodnin. 

Celý den jsme si moc užili. :-) 


Publikováno dne: 20. 8. 2021