Celoroční hra "Vzhůru ke hvězdám" v ŠD U Kuželky

Celý školní rok 2020/2021 jsme věnovali hře „Vzhůru ke hvězdám" Děti byly rozděleny do 3 vesmírných posádek - Dragon, Mercury, Apollo a společně tak bojovaly o co největší počet osídlených planet. Každý měsíc byla také vyhlášena jak nejlepší posádka, tak nejlepší sběrač bodíků. :-)

Tato hra měla vést k motivaci dětí ke správnému a slušenému chování ve školní družině, jídelně, škole i na veřejnosti, dodržování zásad správného stolování a hygieny, provádění pravidelného úklidu hraček a šatny, zúčastňování se družinových akcí, k větší aktivitě a zejména ke vzájemné pomoci, ohleduplnosti a toleranci. Naše cíle byly splněny. Děti byly do hry opravdu zapálené a bojovaly jak mohly! :-) 

Vzhledem k situaci, která nastala, jsme v naší hře pokračovali  i online. Vytvořily jsme dobrovolný kreativní program, který spočíval v plnění zábavných nejen výtvarných úkolů. 

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak naše hra „Vzhůru ke hvězdám" probíhala, co všechno jsme jako kosmonauti zažili či vytvořili. :-) Bylo to skvělé. Všechny děti moc chválíme!

Všem dětem i rodičům děkujeme za spolupráci! Velké poděkování patří těm, kteří se do naší hry zapojovali online! Byli jste úžasní! 

Už teď se nemůžeme dočkat příštího školního roku, až rozjedeme další celoroční hru. :-)

Tým ŠD 


Publikováno dne: 29. 6. 2021