Celoroční hra „Na pirátské plavbě" v ŠD U Pastelky

Celý školní rok 2019/2020 jsme věnovali hře „Na pirátské plavbě." Děti byly rozděleny do 5 pirátských posádek - Vega, Sírius, Cassiopea, Orion a Fénix a společně tak bojovaly o pirátský poklad. Hra spočívala ve sbírání mořských perel - bílá perla představovala perlu vyráběcí, růžová perla byla mimořádná, modrá pak perla klidu, žlutá perla úklidu a nakonec nejdůležitější červená byla perla přátelství. Jakmile posádka nasbírala 10 perel, její loď se posunula na naší mapě o jedno políčko. Zvítězila ta, která jako první doplula k pirátskému pokladu. Každý měsíc byla vyhlášena jak nejlepší posádka, tak nejlepší sběrač perel. :-)

Tato hra měla vést k motivaci dětí ke správnému a slušenému chování ve školní družině, jídelně, škole i na veřejnosti, dodržování zásad správného stolování a hygieny, provádění pravidelného úklidu hraček a šatny, zúčastňování se družinových akcí, k větší aktivitě a zejména ke vzájemné pomoci, ohleduplnosti a toleranci. Naše cíle byly splněny. Děti byly do hry opravdu zapálené a o pirátský poklad bojovaly jak mohly! :-) 

Vzhledem k situaci, která nastala, jsme v naší hře od března pokračovali online. Vytvořily jsme dobrovolný kreativní program, který spočíval v plnění zábavných nejen výtvarných úkolů. 

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak naše hra „Na pirátské plavbě" probíhala, co všechno jsme jako piráti zažili či vytvořili. :-) Bylo to skvělé. Všechny děti moc chválíme!

Všem dětem i rodičům děkujeme za spolupráci! Velké poděkování patří těm, kteří se do naší hry zapojovali online! Byli jste úžasní! 

Už teď se nemůžeme dočkat příštího školního roku, až rozjedeme další celoroční hru. :-)

Tým ŠD 


Publikováno dne: 27. 6. 2020